LUẬT MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam

Bạn muốn tìm gì?


LUẬT MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

duyviettrade     14/04/2020     M&A

M&A – mergers and acquisitions có nghĩa là mua bán và sáp nhập. M&A trong pháp luật Việt Nam là tên gọi tắt của pháp luật về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp. M&A được quy định trong luật doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp quy định hợp nhất doanh nghiệp là: “Hai hay một […]

LUẬT MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

LUẬT MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

M&A – mergers and acquisitions có nghĩa là mua bán và sáp nhập. M&A trong pháp luật Việt Nam là tên gọi tắt của pháp luật về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp. M&A được quy định trong luật doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp quy định hợp nhất doanh nghiệp là: “Hai hay một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất”.

Còn sáp nhập là: “Một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

Sáp nhập, hợp nhất áp dụng cho công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Pháp luật về hợp nhất doanh nghiệp.

Bản chất hợp nhất doanh nghiệp là hai doanh nghiệp góp chung tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích để thành lập công ty mới.

Hậu quả pháp lý chấm dứt hoạt động của hai doanh nghiệp cũ, tạo ra một công ty mới dựa trên cơ sở hai doanh nghiệp đã chấm dứt.

Thủ tục hợp nhất:

Bước 1: Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất, phương án sử dụng lao động, thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Lưu ý: Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Pháp luật về Sáp nhập doanh nghiệp.

Bản chất sáp nhập doanh nghiệp là công ty bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang cho công ty nhận sáp nhập.

Hậu quả pháp lý chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp bị sáp nhập, giữ nguyên sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập.

Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

  • Bước 1: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập
  • Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua

Lưu ý:

Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Như chúng ta đã biết,sự tư vấn của luật sư là vô cùng quan trọng cho một doanh nghiệp. Để được giải đáp các thắc mắc về M&A nói riêng và luật doanh nghiệp nói chung một cách nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm nhất hãy để Viettrade hổ trợ bạn.

Viet Trade thấu hiểu và mong muốn đồng hành cùng Doanh Nghiệp đang đau đầu với bài toán này. Liên hệ với chúng tôi nếu như bạn có bất kì thắc mắc nào.

Tham gia tọa đàm cùng chuyên gia chúng tôi :

https://talk.chuyengia.top

Hãy chia sẻ nếu bạn thấy có ích

Facebook Twitter Tumblr Pinterest LinkedIn Email

Thông tin liên hệ: TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (VIET TRADE)
Gọi ngay: 0828 13 63 33 - Email: viettrade.asia@gmail.com
Hệ thống địa điểm giao dịch VIET TRADE xem chi tiết tại: https://dangkykinhdoanhvn.org/contact


Copyright © Viet Trade. Design by Digitalife.top